FAQ

Veel gestelde vragen

Algemeen

Je kan overal een account aanmaken en de app kan overall gedownload worden, maar verzenden is nog niet meteen mogelijk vanuit heel België. Wanneer je een levering aanvraagt vanuit een plaats waar bringr nog niet beschikbaar is, zal je dat direct meegedeeld worden. Verzenden met bringr is momenteel mogelijk vanuit volgende plaatsen:
– Provincie Antwerpen (postcodes 2XXX)
– Stad Gent en randgemeentes (postcodes 9000, 903X, 904X, 905X, 9070, 9080, 9090, 9230, 9270, 9820, 983X, 9840, 9221 en 9940)
– Stad Brussel en randgemeentes (postcodes 1000, 1012, 1020, 103X, 104X, 1050, 1060, 1070, 108X, 1090, 1110 tot 1210, 1310, 133X, 1410, 1420, 1560, 160X, 1620 tot 1654, 170X, 1731, 1780, 1800 tot 1831, 1850, 1853, 1930 tot 1970, 3070, 3080 en 3090

De bringr app is beschikbaar op Android en IOS besturingssystemen. De versie is compatibel met alle versies van Android vanaf 4.1 en met IOS vanaf 8.0.
Er is ook een webversie van het bringr platform beschikbaar.

Je gegevens worden enkel gebruikt om je te identificeren en de goede werking van het platform te verzekeren. We delen je persoonlijke gegevens niet met andere partijen buiten de context van het platform. Concreet zal je naam en GSM nummer getoond worden aan de ‘andere partij’ en dit enkel binnen de uitvoering van de levering om het voor jullie makkelijker te maken om te communiceren. Je GSM nummer of e-mail adres worden verder nooit gedeeld en worden enkel gebruikt voor communicatie met onze helpdesk.

De persoonsgegevens die je meedeelt, worden door bringr gebruikt met het oog op de levering van de in deze Algemene Voorwaarden bedoelde diensten en de commerciële doeleinden van de door bringr en door de in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen aan bringr verbonden vennootschappen geleverde en/of verdeelde diensten. Tenzij de verzoeker, de verzender, de chauffeur of de bestemmeling (of zijn betrokken personeelsleden) zich daartegen verzet(ten), mogen deze gegevens voor die doeleinden worden meegedeeld aan deze verbonden vennootschappen.

De emailadressen die de gebruikers in het platform opgegeven hebben, mogen door het platform gebruikt worden om informatie over bringr te communiceren. De gebruiker heeft de mogelijkheid om zich op elk moment uit te schrijven van deze communicaties, via de ‘uitschrijf’ optie in elke communicatie.

Carrefour

Tot 11 juli 2017 biedt Carrefour gratis thuislevering aan van hun boodschappen met bringr. Als je een online bestelling plaatst op één van de deelnemende Carrefour drives en aangeeft dat er een levering met bringr mag gebeuren, worden je boodschappen binnen de 24 uur thuis geleverd.
Via mail en telefoon kan je ook een bestelling doen in de deelnemende Express Carrefour winkels. Dan worden je boodschappen zelfs binnen de 2uur thuis geleverd.

Kijk op www.carrefour-delivery.be voor de deelnemende Carrefour Hypermarkets, Markets en Express winkels. Hier vind je ook alle gedetailleerde info over hoe je een bringr levering kan aanvragen.

Mijn account

Het zal binnenkort mogelijk zijn om je account zelf te verwijderen. In afwachting daarvan kan je eventuele wijzigingen in je profiel versturen via support@bringr.be. Deze worden binnen de 2 werkdagen verwerkt.

Het zal binnenkort mogelijk zijn om paswoord zelf te resetten. In afwachting daarvan kan je een wijziging of reset van een paswoord aanvragen via support@bringr.be. Deze wordt binnen de 2 werkdagen verwerkt.

Een levering aanvragen en laten uitvoeren

Wanneer je je levering ingevoerd hebt, zal de prijs aan jou voorgesteld worden. Je kan op voorhand je prijs ook berekenen via onze prijssimulator. Daarna heb je de keuze om je levering op het platform aan te bieden. De prijs wordt berekend aan de hand van een aantal parameters, waarvan de belangrijkste de grootte en de afstand zijn.

Dit gebeurt na login via de app of via de webversie van de app. Je zal er stapsgewijs doorgeloodst worden.

Dit is enkel nodig indien je wenst dat de goederen bij levering via de app betaald worden. In andere gevallen is het niet noodzakelijk maar wel aangeraden. De ontvanger kan in de app immers gemakkelijk volgen hoe ver de chauffeur zich nog van zijn deur bevindt.

In de algemene voorwaarden staat beschreven wat je niet mag vervoeren. Dat zijn evidente zaken zoals wapens, drugs, bij wet verboden goederen, chemische produkten, en voorwerpen met zeer hoge waarde. Voor de gedetailleerde lijst kan je de algemene voorwaarden nalezen op onze website.

Je kan een levering betalen met VISA, MasterCard of via domiciliëring. Bij een eerste domiciliëring wordt je omgeleid naar jouw bank waar je de betaling dient uit te voeren met je kaartlezer. Voor de volgende betalingen heb je jouw kaartlezer niet meer nodig.

Het is mogelijk op je profielpagina een maandelijks overzicht aan te vragen van je leveringen. Deze worden aan het begin van elke maand gemaild naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven in je account.

Je krijgt een notificatie van zodra er een chauffeur gevonden is voor je levering, en op het moment dat die vertrekt om de levering te komen oppikken bij jou. Tijdens de rit kan je de chauffeur opvolgen via track & trace. De levering wordt afgesloten met een notificatie wanneer de bestemmeling aangeeft de levering te hebben ontvangen.

De levering wordt pas afgesloten op het moment dat de bestemmeling bevestigt dat hij de levering geeft ontvangen. Hij tekent voor ontvangst met een unieke code of met zijn handtekening. Als verzender krijgt je op dat moment ook een notificatie.

De verzender, chauffeur en bestemmeling kunnen met elkaar communiceren via het telefoonnummer dat zichtbaar is in het order of via de chatfunctie.

Om een levering te annuleren dien je contact op te nemen met het telefoonnummer dat je terugvindt in de app.

Er is inderdaad een verzekering voor de goederen voorzien. Deze verzekering dekt schade, verlies, diefstal van de goederen tot een bedrag van maximum 500 EUR voor het geheel van de levering (ongeacht het aantal stuks).

bringr garandeert niet dat er voor elke levering een chauffeur gevonden wordt. Indien niemand je levering aanvaardt, bestaat de kans dat je dit niet via het platform kunnen laten uitvoeren. Kijk eens na of je ophaaltijd en venster wel realistisch en groot genoeg zijn, en idem voor de aflevering. Of misschien ligt je vraag te ver in de toekomst en is het moeilijk voor de chauffeurs om zich daar al op vast te pinnen. Neem contact op met de helpdesk op het nummer dat je in de app terugvindt om dit aan te passen.

Betaling-bij-levering

De ontvanger van je verzending krijgt een SMS met daarin de vraag om de betaling goed te keuren. De goedkeuring zelf gebeurt in de app, de ontvanger dient zich te registreren en een geldige betalingsmethode (kredietkaart) in te vullen. Van zodra de ontvanger de betaling accepteert, krijg jij een berichtje en wordt er een chauffeur gezocht.

Na de levering van de goederen (bevestigd door een PIN code door de ontvanger), ontvangen we het geld van de kredietkaart van de ontvanger. Wij maken het bedrag onmiddellijk over op het door jou opgegeven rekeningnummer. Wanneer je het geld exact ontvangt, hangt af van de verwerkingstijd bij onze betalingspartner en de bank.

We vragen het akkoord voor de betaling voor we op zoek gaan naar een chauffeur. Als de ontvanger je vraag tot betaling weigert, wordt je levering geannuleerd en brengen we je hiervan op de hoogte met een melding.
Als je met je klant afspraken maakt over de levering, is het een goed idee om uit te leggen hoe de app werkt. Hij kan ons uiteraard ook altijd contacteren als hij nog vragen heeft.

Voor het innen van geld via kredietkaarten en het uitvoeren van overschrijvingen, dienen wij transactiekosten te betalen. Deze kost rekenen we als servicekost door aan jou.

Op dit moment bieden we voor het innen van geld enkel Visa en Mastercard als betaalopties aan. In de toekomst breiden we dit graag uit met andere betaalopties.

Chauffeur

Je moet zoals beschreven in de algemene voorwaarden:

 • Minimum 18 jaar zijn en wettig in België verblijven
 • Beschikken over de nodige vergunningen en toestemmingen op het moment van de dienstverlening om het vervoer van de goederen uit te voeren, met inbegrip van maar niet limitatief
  • een geldig rijbewijs en een correct ingeschreven wagen, verzekerd en gekeurd, indien je leveringen met een wagen zou doen
  • de vereiste vervoersvergunning indien van toepassing
  • niet vervallen zijn van het recht tot sturen
  • in het geval van een bedrijfswagen de toelating hebben om deze wagen te gebruiken voor deze doeleinden

Het niet naleven van deze algemene voorwaarden kan uitsluiting tot gevolg hebben.

Chauffeur worden kan je meteen via de app regelen. Je doorloopt een aantal eenvoudige stappen waarbij je je persoonlijke gegevens en bankrekeningnummer opgeeft, je aanvaardt de algemene voorwaarden en je kan aan de slag. Om chauffeur te worden heb je wel een smartphone nodig: je moet namelijk de app kunnen gebruiken, gps lokalisatie hebben en beschikken over een mobiel data abonnement.

Wanneer er jobs ter beschikking zijn waarvoor je aan de voorwaarden voldoet, dan komen die via de app in je overzicht terecht. Je kan dan de job aanvaarden door op de ‘accept’ knop te drukken.

TIP: om zo snel mogelijk jobs te zien te krijgen, moet je je push notificaties inschakelen. Want… de eerste die de job aanvaardt, krijgt de job.

Om job notificaties te krijgen, dient de slider in de bringr app ingeschakeld te staan. Controleer ook of de push notificaties op je telefoon geactiveerd staan. Indien dat niet het geval is, zal je geen notificaties kunnen krijgen.

Je kan per mail contact opnemen via support@bringr.be. Indien je een dringend probleem hebt, kan je ons telefoonnummer in de app vinden.

Wanneer je een job hebt die lopende is, zal je het telefoonnummer van de aanvrager en de bestemmeling kunnen zien en deze contacteren indien nodig. Er is ook een chatfunctie beschikbaar die toelaat dat de aanvrager, chauffeur en bestemmeling met elkaar communiceren.

Dit hangt af van een heleboel factoren, waarvan de belangrijkste de afstand en de grootte van het item zijn. Met andere woorden, dit zal nooit hetzelfde zijn. Je ziet bij het overzicht van de beschikbare jobs altijd hoeveel jij ermee zal verdienen !

Het geld dat je verdient met de bringr jobs, wordt per IBAN elektronisch op het door jou opgegeven rekeningnummer gestort. De uitbetalingen gebeuren wekelijks.

Dat hangt af van jouw persoonlijke situatie. We kunnen je een aantal regels meegeven, maar deze informatie is slechts bedoeld om het algemeen kader te schetsen. Er kunnen bijgevolg geen rechten aan worden ontleend. Bringr verstrekt geen individueel advies. Voor meer gedetailleerde informatie en/of individueel advies, neem contact op met een ondernemingsloket, een boekhouder of de instantie waarvan u een vergoeding ontvangt.

U bent .. Waarop moet u letten?
Loontrekkend
Zelfstandige
 • u moet uw inkomen aangeven als ‘diverse inkomsten’ of ‘beroepsinkomsten’, afhankelijk van de activiteit
Student
 • u moet zich inschrijven als zelfstandige (en eventueel ‘gelijkstelling met bijberoep’ aanvragen)
 • om het recht op kinderbijslag te behouden, mag u niet meer werken dan 240 uren in kwartaal 1, in kwartaal 2 en in kwartaal 4, en onbeperkt in kwartaal 3 (zomer).
 • om fiscaal ten laste te blijven van uw ouders, moet u de volgende voorwaarden vervullen:
  • u maakt deel uit van het gezin en ontvangt geen loon dat een beroepskost is voor uw ouders
  • het inkomen dat u ontvangt blijft onder het toegelaten grensbedrag, afhankelijk van uw gezinssituatie
 • http://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/student/
 • https://www.mysocialsecurity.be/student/nl/index.html
Gepensioneerd
Werkloos
 • Neem vooraf contact op met de RVA. De RVA beslist of u met behoud van werkloosheidsuitkeringen occasioneel activiteiten tegen vergoeding kunt uitvoeren. In dat geval zullen uw werkloosheidsuitkeringen worden verminderd. Werkt u meer dan occasioneel, kunt u het recht op werkloosheidsuitkeringen verliezen.
 • http://www.rva.be/nl/burgers/werkloosheid/volledige-werkloosheid
Uitkeringsgerechtigd

Op dit inkomen moet zoals op elk inkomen belasting betaald worden. Afhankelijk van je specifieke situatie zal dit variëren. Indien je binnen de wetgeving valt voor inkomsten van deeleconomie als particulier, zal dit een nettobelasting van 10% zijn. Als je inkomsten onder diverse inkomsten vallen, is de belasting 33%. Als je zelfstandige bent, worden je inkomsten belast volgens oplopende schijven, afhankelijk van het totale bedrag van je inkomsten.

Ik ben een natuurlijke persoon: hoe worden mijn inkomsten uit bringr belast?

BELANGRIJK: onderstaande informatie is slechts bedoeld om het algemeen kader te schetsen. Er kunnen bijgevolg geen rechten aan worden ontleend. Bringr verstrekt geen individueel advies. Voor meer gedetailleerde informatie en/of individueel advies, neemt u best contact op met een ondernemingsloket, een boekhouder, uw fiscale controleur of met het contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Onder de normale regels (dus niet de speciale regeling voor de deeleconomie – zie verder) worden de inkomsten die u verkrijgt van de verzoeker voor het transport van goederen via het bringr platform in principe:

• ofwel belast als diverse inkomsten aan 33%
• ofwel als beroepsinkomsten aan de progressieve tarieven van 25% tot 50%

naargelang ze verkregen werden in het kader van een occasionele verrichting zonder beroepskarakter of van een winstgevende activiteit met een beroepskarakter.

Het onderscheid tussen beide soorten inkomsten is een feitenkwestie en in de praktijk niet altijd makkelijk te maken. Om te bepalen of het gaat om een occasionele verrichting zonder beroepskarakter of om een winstgevende activiteit met een beroepskarakter wordt er onder andere rekening gehouden met volgende criteria:

• de aard van de handelingen
• frequentie van de handelingen
• het aantal handelingen
• al dan niet snelle opeenvolging van de handelingen
• de belangrijkheid van de handelingen
• de eventuele onderlinge verbondenheid van de handelingen
• de eventuele verbondenheid met een andere beroepsactiviteit (hoofdactiviteit)
• de organisatie van de handelingen
• de gebruikte middelen en gehanteerde methoden om de handelingen te stellen
• samenwerking met andere personen
• inzet van eigen financiële middelen vs. inzet van geleende middelen
• …

Bovenstaande opsomming is niet limitatief. Hoe meer elementen wijzen op een beroepskarakter, hoe groter de kans dat de inkomsten beschouwd zullen worden als beroepsinkomsten.

Fiscale behandeling “diverse inkomsten”

Diverse inkomsten moet u voor het bruto-bedrag aangeven in het daarvoor bestemde vak van Deel 2 van uw aangifte personenbelasting. Indien u geen Deel 2 van de aangifte personenbelasting heeft ontvangen dient u dit zelf aan te vragen.

Voor diverse inkomsten geldt geen forfaitaire kostenaftrek. De werkelijke kosten moeten dus steeds bewezen worden en moeten apart aangegeven worden in de aangifte personenbelasting (bvb. de commissie die u aan bringr verschuldigd bent voor het gebruik van het platform)

Deze inkomsten worden in principe belast tegen 33 % (+ gemeentelijke opcentiemen).

Fiscale behandeling “beroepsinkomen”

Beroepsinkomsten moet u voor het bruto-bedrag aangeven als “winsten” in het daarvoor bestemde vak van Deel 2 van uw aangifte personenbelasting. Indien u geen Deel 2 van de aangifte personenbelasting heeft ontvangen dient u dit zelf aan te vragen.

Ook in dit geval zal u uw werkelijke beroepskosten moeten bewijzen.

Beroepsinkomsten zijn onderworpen aan progressieve belastingtarieven, te vermeerderen met de gemeentelijke opcentiemen.

Wat indien de belastingcontroleur de kwalificatie als diverse inkomsten betwist?

BELANGRIJK: onderstaande informatie is slechts bedoeld om het algemeen kader te schetsen. Er kunnen bijgevolg geen rechten aan worden ontleend. Bringr verstrekt geen individueel advies. Voor meer gedetailleerde informatie en/of individueel advies, neemt u best contact op met een ondernemingsloket, een boekhouder, uw fiscale controleur of met het contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën.
Het kan gebeuren dat de fiscale controleur naar aanleiding van een controle van oordeel is dat de inkomsten die door u als diverse inkomsten in uw aangifte werden aangegeven toch kwalificeren als beroepsinkomsten op basis van de boven aangehaalde criteria.

In dit geval zal er een aanvullende belasting worden gevorderd en kunnen er belastingverhogingen en/of boetes worden opgelegd.

Deze herkwalificatie kan er vervolgens ook toe leiden dat u zich zal moeten registreren voor btw-doeleinden en dat er sociale bijdragen worden gevorderd op uw inkomsten. Zie verder voor meer informatie over btw-plicht en sociaal statuut.

Ik ben een vennootschap: hoe worden mijn inkomsten uit bringr belast?

BELANGRIJK: onderstaande informatie is slechts bedoeld om het algemeen kader te schetsen. Er kunnen bijgevolg geen rechten aan worden ontleend. Het bringr platform verstrekt geen individueel advies. Voor meer gedetailleerde informatie en/of individueel advies, neem contact op met een ondernemingsloket, een boekhouder, uw fiscale controleur of met het contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën.

De inkomsten die u verkrijgt van de verzoeker voor het transport van goederen via het bringr platform worden in principe belast in de vennootschapsbelasting samen met uw andere inkomsten.

BELANGRIJK: onderstaande informatie is slechts bedoeld om het algemeen kader te schetsen. Er kunnen bijgevolg geen rechten aan worden ontleend. Bringr verstrekt geen individueel advies. Voor meer gedetailleerde informatie en/of individueel advies, neemt u best contact op met een ondernemingsloket, een boekhouder, uw fiscale controleur of met het contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën.
Indien u (ongeacht of u een natuurlijke personen bent dan wel een rechtspersoon) op regelmatige en zelfstandige basis, met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend (bijvoorbeeld in bijberoep), als economische activiteit goederen levert of diensten verstrekt dan bent u in principe btw-plichtig.

Als u dus op regelmatige en zelfstandige basis inkomsten verkrijgt via het bringr platform dan bent u in principe een btw-plichtige.

Als btw-plichtige moet u o.a.:
• zich identificeren op het bevoegd btw-kantoor vóór u uw btw-plichtige activiteiten start
• periodieke btw-aangiften indienen
• de btw die u aan uw klanten aanrekent, doorstorten aan de fiscus
• een jaarlijkse klantenlisting indienen
• een boekhouding voeren en facturen uitreiken

Er bestaat echter een optionele bijzondere vrijstellingsregeling inzake btw voor kleine ondernemingen van wie het omzetcijfer per kalenderjaar niet meer dan 25.000 euro bedraagt. De vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen ontheft u voor een groot gedeelte van de fiscale en administratieve verplichtingen die normaal gezien aan btw-plichtigen worden opgelegd. Zo zal u bvb. geen periodieke btw-aangiften moeten indienen, geen btw moeten aanrekenen aan uw klanten en geen btw moeten doorstorten aan de Schatkist. Daartegenover staat echter dat u de btw niet kan aftrekken die u aan uw leveranciers heeft betaald.

Indien u voor dit bijzondere regime kiest, moet u wel nog steeds o.a. volgende verplichtingen naleven:
• een aangifte indienen bij aanvang (604A), wijziging (604B) of stopzetting van de werkzaamheid (604C);
• facturen uitreiken (zonder btw in rekening te brengen maar met de vermelding: “Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen”) behalve als het gaat om particuliere afnemers;
• een jaarlijkse klantenlisting indienen (niet vereist indien nihil-opgave);
• de uitgereikte en de ontvangen facturen bewaren en nummeren;
• desgevallend een dagboek van ontvangsten bijhouden;
• desgevallend een tabel van bedrijfsmiddelen bijhouden;
• uw Belgisch btw-nummer meedelen aan klanten en leveranciers (behalve in principe voor aankopen van goederen in andere lidstaten van de Europese Unie tenzij u gehouden bent of geopteerd hebt om intracommunautaire verwervingen aan btw te onderwerpen in België);
• eventueel een opgave van haar intracommunautaire handelingen indienen (diensten);
• desgevallend een bijzondere btw-aangifte indienen voor aankopen vanuit het buitenland.

Meer gedetailleerde informatie over de btw-plicht vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën: http://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/btw-plicht/

Specifieke informatie omtrent de exacte toepassingsvoorwaarden van de bijzondere btw vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen kan u vinden op: http://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/btw-plicht/vrijstellingsregeling.

In de algemene voorwaarden staat beschreven wat je niet mag vervoeren. Dat zijn evidente zaken zoals wapens, drugs, bij wet verboden goederen, chemische producten, en voorwerpen met zeer hoge waarde.

Het is niet toegelaten personen te vervoeren via bringr, op geen enkele manier, niet als passagier en niet als begeleider van de goederen. Er is geen verzekering en geen vergunning voor het vervoer van personen.

Voor de gedetailleerde lijst kan je de algemene voorwaarden nalezen op de website.

Bijvoorbeeld: mijn voertuig zou vuil worden door het transport, de goederen voldoen niet aan de voorwaarden, het goed is te groot, ik kan het niet alleen dragen,…
Indien de te vervoeren goederen niet voldoen aan de algemene voorwaarden, of je ziet dat je schade of vervuiling zal hebben door het transport, dan kan je dit weigeren. Indien iets te zwaar is voor jou alleen, dan moet het duidelijk zijn dat er jou iemand kan helpen zowel bij het ophalen als het afleveren. Indien dat niet het geval zou zijn, dan kan je het transport weigeren.

Neem zeker contact op met ons indien je een levering weigert. Dat kan via het telefoonnummer dat je in de app vindt.
Indien je de goederen toch transporteert, en in geval van schade veroorzaakt door de goederen, moet je dit met de verzoeker regelen. De details van de verzekering op de getransporteerde goederen vind je op onze website.

Bijvoorbeeld, ik vind het adres niet, ik heb vertraging door file,…  Tijdens de job kan je het GSM nummer van de aanvrager en bestemmeling zien en heb je de mogelijkheid met hen te chatten. Laat ze zeker iets weten indien je problemen zou hebben.

Als je je gegevens (adres, e-mail adres, telefoonnummer of bankrekeningnummer) wilt aanpassen, neem je contact op met onze helpdesk via support@bringr.be.

 • Zet zeker de push notificaties van de app aan om zeker te zijn dat je de jobs zo snel mogelijk binnenkrijgt.
 • Vergeet ook niet je slider aan te zetten om opdrachten te zien!
 • Wees verantwoordelijk (kom op tijd) en beleefd. Zo zal je goeie ratings krijgen van je klanten.
 • Neem altijd een foto van de volledige lading die je zal vervoeren.