FAQ

Veelgestelde vragen

Je kan overal een account aanmaken en de app kan overall gedownload worden, maar verzenden is nog niet meteen mogelijk vanuit heel België. Wanneer je een levering aanvraagt vanuit een plaats waar bringr nog niet beschikbaar is, zal je dat direct meegedeeld worden. Verzenden met bringr is momenteel mogelijk vanuit volgende plaatsen:

 • Provincie Antwerpen (postcodes 2XXX)
 • Stad Gent en randgemeentes (postcodes 9000, 903X, 904X, 905X, 9070, 9080, 9090, 9140, 9150, 9230, 9270, 9810, 9820, 983X, 9840, 9221 en 9940)
 • Stad Brussel en randgemeentes (postcodes 1000, 1012, 1020, 103X, 104X, 1050, 1060, 1070, 108X, 1090, 1110 tot 1210, 1310, 133X, 1410, 1420, 1560, 160X, 1620 tot 1654, 170X, 1731, 1780, 1800 tot 1831, 1850, 1853, 1930 tot 1970, 3070, 3080 en 3090

De bringr app is beschikbaar op Android en IOS besturingssystemen. De versie is compatibel met alle versies van Android vanaf 4.1 en met IOS vanaf 8.0.
Er is ook een webversie van het bringr platform beschikbaar.

Je gegevens worden enkel gebruikt om je te identificeren en de goede werking van het platform te verzekeren. We delen je persoonlijke gegevens niet met andere partijen buiten de context van het platform. Concreet zal je naam en GSM nummer getoond worden aan de ‘andere partij’ en dit enkel binnen de uitvoering van de levering om het voor jullie makkelijker te maken om te communiceren. Je GSM nummer of e-mail adres worden verder nooit gedeeld en worden enkel gebruikt voor communicatie met onze helpdesk.

De persoonsgegevens die je meedeelt, worden door bringr gebruikt met het oog op de levering van de in deze Algemene Voorwaarden bedoelde diensten en de commerciële doeleinden van de door bringr en door de in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen aan bringr verbonden vennootschappen geleverde en/of verdeelde diensten. Tenzij de verzoeker, de verzender, de chauffeur of de bestemmeling (of zijn betrokken personeelsleden) zich daartegen verzet(ten), mogen deze gegevens voor die doeleinden worden meegedeeld aan deze verbonden vennootschappen.

De emailadressen die de gebruikers in het platform opgegeven hebben, mogen door het platform gebruikt worden om informatie over bringr te communiceren. De gebruiker heeft de mogelijkheid om zich op elk moment uit te schrijven van deze communicaties, via de ‘uitschrijf’ optie in elke communicatie.

Tot 31 oktober 2017 biedt Carrefour gratis thuislevering aan van hun boodschappen met bringr. Als je een online bestelling plaatst op één van de deelnemende Carrefour drives en aangeeft dat er een levering met bringr mag gebeuren, worden je boodschappen binnen de 24 uur thuis geleverd.
Via mail en telefoon kan je ook een bestelling doen in de deelnemende Express Carrefour winkels. Dan worden je boodschappen zelfs binnen de 2uur thuis geleverd.

Kijk op www.carrefour-delivery.be voor de deelnemende Carrefour Hypermarkets, Markets en Express winkels. Hier vind je ook alle gedetailleerde info over hoe je een bringr levering kan aanvragen.

Het zal binnenkort mogelijk zijn om je account zelf te verwijderen. In afwachting daarvan kan je eventuele wijzigingen in je profiel versturen via support@bringr.be. Deze worden binnen de 2 werkdagen verwerkt.

Het zal binnenkort mogelijk zijn om paswoord zelf te resetten. In afwachting daarvan kan je een wijziging of reset van een paswoord aanvragen via support@bringr.be. Deze wordt binnen de 2 werkdagen verwerkt.

Wanneer je je levering ingevoerd hebt, zal de prijs aan jou voorgesteld worden. Je kan op voorhand je prijs ook berekenen via onze prijssimulator. Daarna heb je de keuze om je levering op het platform aan te bieden. De prijs wordt berekend aan de hand van een aantal parameters, waarvan de belangrijkste de grootte en de afstand zijn.

Dit gebeurt na login via de app of via de webversie van de app. Je zal er stapsgewijs doorgeloodst worden.

bringr is een platform waarmee je een chauffeur kan vinden voor jouw levering. We doen er alles aan om een chauffeur te vinden voor elke aanvraag, maar we kunnen dit nooit garanderen. Ter info: we vonden tot hier toe een chauffeur voor 98% van alle leveringen die via bringr werden aangevraagd!

Dit is enkel nodig indien je wenst dat de goederen bij levering via de app betaald worden. In andere gevallen is het niet noodzakelijk maar wel aangeraden. De ontvanger kan in de app immers gemakkelijk volgen hoe ver de chauffeur zich nog van zijn deur bevindt.

In de algemene voorwaarden staat beschreven wat je niet mag vervoeren. Dat zijn evidente zaken zoals wapens, drugs, bij wet verboden goederen, chemische producten, en voorwerpen met zeer hoge waarde. Voor de gedetailleerde lijst kan je de algemene voorwaarden nalezen op onze website.

Je kan een levering betalen met VISA, MasterCard of via domiciliëring. Bij een eerste domiciliëring wordt je omgeleid naar jouw bank waar je de betaling dient uit te voeren met je kaartlezer. Voor de volgende betalingen heb je jouw kaartlezer niet meer nodig.

Het is mogelijk op je profielpagina een maandelijks overzicht aan te vragen van je leveringen. Deze worden aan het begin van elke maand gemaild naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven in je account.

Je krijgt een notificatie van zodra er een chauffeur gevonden is voor je levering, en op het moment dat die vertrekt om de levering te komen oppikken bij jou. Tijdens de rit kan je de chauffeur opvolgen via track & trace. De levering wordt afgesloten met een notificatie wanneer de bestemmeling aangeeft de levering te hebben ontvangen.

De levering wordt pas afgesloten op het moment dat de bestemmeling bevestigt dat hij de levering geeft ontvangen. Hij tekent voor ontvangst met een unieke code of met zijn handtekening. Als verzender krijgt je op dat moment ook een notificatie.

De verzender, chauffeur en bestemmeling kunnen met elkaar communiceren via het telefoonnummer dat zichtbaar is in het order of via de chatfunctie.

Om een levering te annuleren dien je contact op te nemen met het telefoonnummer dat je terugvindt in de app.

Er is inderdaad een verzekering voor de goederen voorzien. Deze verzekering dekt schade, verlies, diefstal van de goederen tot een bedrag van maximum 500 EUR voor het geheel van de levering (ongeacht het aantal stuks).

bringr garandeert niet dat er voor elke levering een chauffeur gevonden wordt. Indien niemand je levering aanvaardt, bestaat de kans dat je dit niet via het platform kunnen laten uitvoeren. Kijk eens na of je ophaaltijd en venster wel realistisch en groot genoeg zijn, en idem voor de aflevering. Of misschien ligt je vraag te ver in de toekomst en is het moeilijk voor de chauffeurs om zich daar al op vast te pinnen. Neem contact op met de helpdesk op het nummer dat je in de app terugvindt om dit aan te passen.

De ontvanger van je verzending krijgt een SMS met daarin de vraag om de betaling goed te keuren. De goedkeuring zelf gebeurt in de app, de ontvanger dient zich te registreren en een geldige betalingsmethode (kredietkaart) in te vullen. Van zodra de ontvanger de betaling accepteert, krijg jij een berichtje en wordt er een chauffeur gezocht.

Na de levering van de goederen (bevestigd door een PIN code door de ontvanger), ontvangen we het geld van de kredietkaart van de ontvanger. Wij maken het bedrag onmiddellijk over op het door jou opgegeven rekeningnummer. Wanneer je het geld exact ontvangt, hangt af van de verwerkingstijd bij onze betalingspartner en de bank.

We vragen het akkoord voor de betaling voor we op zoek gaan naar een chauffeur. Als de ontvanger je vraag tot betaling weigert, wordt je levering geannuleerd en brengen we je hiervan op de hoogte met een melding.
Als je met je klant afspraken maakt over de levering, is het een goed idee om uit te leggen hoe de app werkt. Hij kan ons uiteraard ook altijd contacteren als hij nog vragen heeft.

Voor het innen van geld via kredietkaarten en het uitvoeren van overschrijvingen, dienen wij transactiekosten te betalen. Deze kost rekenen we als servicekost door aan jou.

Op dit moment bieden we voor het innen van geld enkel Visa en Mastercard als betaalopties aan. In de toekomst breiden we dit graag uit met andere betaalopties.

Je moet zoals beschreven in de algemene voorwaarden:

 • Minimum 18 jaar zijn en wettig in België verblijven
 • Beschikken over de nodige vergunningen en toestemmingen op het moment van de dienstverlening om het vervoer van de goederen uit te voeren, met inbegrip van maar niet limitatief
  • een geldig rijbewijs en een correct ingeschreven wagen, verzekerd en gekeurd, indien je leveringen met een wagen zou doen
  • de vereiste vervoersvergunning indien van toepassing
  • niet vervallen zijn van het recht tot sturen
  • in het geval van een bedrijfswagen de toelating hebben om deze wagen te gebruiken voor deze doeleinden

Het niet naleven van deze algemene voorwaarden kan uitsluiting tot gevolg hebben.

Chauffeur worden kan je meteen via de app regelen. Je doorloopt een aantal eenvoudige stappen waarbij je je persoonlijke gegevens en bankrekeningnummer opgeeft, je aanvaardt de algemene voorwaarden en je kan aan de slag. Om chauffeur te worden heb je wel een smartphone nodig: je moet namelijk de app kunnen gebruiken, gps lokalisatie hebben en beschikken over een mobiel data abonnement.

Wanneer er jobs ter beschikking zijn waarvoor je aan de voorwaarden voldoet, dan komen die via de app in je overzicht terecht. Je kan dan de job aanvaarden door op de ‘accept’ knop te drukken.

TIP: om zo snel mogelijk jobs te zien te krijgen, moet je je push notificaties inschakelen. Want… de eerste die de job aanvaardt, krijgt de job.

Om job notificaties te krijgen, dient de slider in de bringr app ingeschakeld te staan. Controleer ook of de push notificaties op je telefoon geactiveerd staan. Indien dat niet het geval is, zal je geen notificaties kunnen krijgen.

Je kan per mail contact opnemen via support@bringr.be. Indien je een dringend probleem hebt, kan je ons telefoonnummer in de app vinden.

Wanneer je een job hebt die lopende is, zal je het telefoonnummer van de aanvrager en de bestemmeling kunnen zien en deze contacteren indien nodig. Er is ook een chatfunctie beschikbaar die toelaat dat de aanvrager, chauffeur en bestemmeling met elkaar communiceren.

Dit hangt af van een heleboel factoren, waarvan de belangrijkste de afstand en de grootte van het item zijn. Met andere woorden, dit zal nooit hetzelfde zijn. Je ziet bij het overzicht van de beschikbare jobs altijd hoeveel jij ermee zal verdienen!

Bringr is een erkend platform voor bijverdiensten van particulieren binnen de deeleconomie. Voor particuliere chauffeurs wordt er dus 10% van de bruto-vergoeding (dus voor afhouding van commissie door bringr) aan de bron afgehouden door bringr en rechtstreeks doorgestort aan de fiscus. Je zal dus iets minder ontvangen op je rekening, maar je hoeft je op deze manier nadien niets meer aan te trekken van belastingen of je statuut.

Het geld dat je verdient met de bringr jobs, wordt per IBAN elektronisch op het door jou opgegeven rekeningnummer gestort. De uitbetalingen gebeuren wekelijks.

In de algemene voorwaarden staat beschreven wat je niet mag vervoeren. Dat zijn evidente zaken zoals wapens, drugs, bij wet verboden goederen, chemische producten, en voorwerpen met zeer hoge waarde.

Het is niet toegelaten personen te vervoeren via bringr, op geen enkele manier, niet als passagier en niet als begeleider van de goederen. Er is geen verzekering en geen vergunning voor het vervoer van personen.

Voor de gedetailleerde lijst kan je de algemene voorwaarden nalezen op de website.

Bijvoorbeeld: mijn voertuig zou vuil worden door het transport, de goederen voldoen niet aan de voorwaarden, het goed is te groot, ik kan het niet alleen dragen,…
Indien de te vervoeren goederen niet voldoen aan de algemene voorwaarden, of je ziet dat je schade of vervuiling zal hebben door het transport, dan kan je dit weigeren. Indien iets te zwaar is voor jou alleen, dan moet het duidelijk zijn dat er jou iemand kan helpen zowel bij het ophalen als het afleveren. Indien dat niet het geval zou zijn, dan kan je het transport weigeren.

Neem zeker contact op met ons indien je een levering weigert. Dat kan via het telefoonnummer dat je in de app vindt.
Indien je de goederen toch transporteert, en in geval van schade veroorzaakt door de goederen, moet je dit met de verzoeker regelen. De details van de verzekering op de getransporteerde goederen vind je op onze website.

Bijvoorbeeld, ik vind het adres niet, ik heb vertraging door file,…  Tijdens de job kan je het GSM nummer van de aanvrager en bestemmeling zien en heb je de mogelijkheid met hen te chatten. Laat ze zeker iets weten indien je problemen zou hebben.

Als je je gegevens (adres, e-mail adres, telefoonnummer of bankrekeningnummer) wilt aanpassen, neem je contact op met onze helpdesk via support@bringr.be.

 • Zet zeker de push notificaties van de app aan om zeker te zijn dat je de jobs zo snel mogelijk binnenkrijgt.
 • Vergeet ook niet je slider aan te zetten om opdrachten te zien!
 • Wees verantwoordelijk (kom op tijd) en beleefd. Zo zal je goeie ratings krijgen van je klanten.
 • Neem altijd een foto van de volledige lading die je zal vervoeren.

Op deze inkomsten moet zoals op alle inkomsten belasting betaald worden. Indien je als particulier werkt, val je binnen de wetgeving voor inkomsten van deeleconomie als particulier, en betaal je dus een extra laag netto belastingstarief van 10% . Als je zelfstandige bent, worden je inkomsten belast volgens oplopende schijven, afhankelijk van het totale bedrag van je inkomsten.

De bruto-inkomsten die je verkrijgt via alle erkende platformen samen mogen niet hoger zijn dan 5.100 euro per kalenderjaar. Indien dat bedrag overschreden wordt, zal je voor het geheel van deze inkomsten niet meer binnen deze specifieke regeling vallen.

Dankzij het feit dat bringr een erkend platform is, moet je je geen zorgen meer maken over je statuut en moet je geen BTW nummer hebben om als particulier voor bringr jobs uit te voeren.

Bringr is verplicht 10% netto belasting bij wijze van bedrijfsvoorheffing in te houden en door storten aan de fiscus. Deze inkomsten moeten echter nog steeds opgenomen worden in jouw aangifte inkomstenbelastingen, maar je zal hierop niet meer belast worden, gezien deze belasting al aan de basis afgehouden werd.  Bringr zal jaarlijks in de loop van de maand februari zowel aan jou als aan de fiscus een fiscale fiche bezorgen met o.a. jouw identiteit (naam en Rijksregisternummer), de omschrijving van de geleverde diensten, het bedrag van de vergoedingen en het bedrag en aard van de ingehouden sommen.

Om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen, heeft bringr daarom jouw naam en Rijksregisternummer nodig.

BELANGRIJK: onderstaande informatie is slechts bedoeld om het algemeen kader te schetsen. Er kunnen bijgevolg geen rechten aan worden ontleend. Bringr verstrekt geen individueel advies. Voor meer gedetailleerde informatie en/of individueel advies, neem contact op met een ondernemingsloket, een boekhouder, jouw fiscale controleur of met het contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Om mensen aan te moedigen te proeven van het ondernemerschap, heeft de Belgische regering een nieuw specifiek fiscaal regime ingevoerd voor inkomsten verkregen door particulieren uit diensten geleverd binnen de deeleconomie via erkende platformen. Deze nieuwe regelgeving heeft een impact op de inkomstenbelastingen, de sociale zekerheid en de btw en dit voor alle inkomsten betaald door bringr vanaf 1 april 2017. Hieronder vind je de krachtlijnen van deze regeling samengevat. Meer informatie is ook beschikbaar op de website van de FOD Financiën (http://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/deeleconomie)

VOORWAARDEN
Het gunstig fiscaal en sociaal stelsel is slechts van toepassing indien aan alle onderstaande voorwaarden tegelijk voldaan is:

 1. Je bent een natuurlijk persoon die niet handelt in het kader van je beroepswerkzaamheid.
  – De ritten die je via bringr verricht mogen dus niet nauw verbonden zijn met een andere activiteit die je als zelfstandige verricht of met de activiteit van de vennootschap waarvan je bedrijfsleider bent. Indien je reeds op zelfstandige basis transportdiensten aanbiedt, dan val je sowieso buiten de regeling. Maar indien je bijvoorbeeld zelfstandig IT-consultant bent, dan kan je er wel gebruik van maken.
 2. Je moet deze diensten zelf verrichten, je mag hiervoor dus geen beroep doen op andere personen.
 3. Je voert via het platform enkel ritten uit voor natuurlijke personen die niet handelen in het kader van hun beroepswerkzaamheid.
 4. Je doet enkel ritten die plaatsvinden met tussenkomst van een erkend elektronisch platform of een elektronisch platform dat door een overheid wordt georganiseerd. Je mag dus geen transportdiensten aanbieden via andere kanalen dan via een erkend platform zoals bijvoorbeeld bringr.
 5. De vergoedingen voor je ritten worden enkel door bringr of door tussenkomst van bringr aan jou betaald of toegekend.
 6. De bruto-inkomsten die je verkrijgt via alle erkende platformen samen mogen niet hoger zijn dan 5.100 euro per kalenderjaar.

Indien je niet voldoet aan al deze voorwaarden, is de gunstige regeling voor de deeleconomie niet van toepassing en val je sowieso terug op de algemene regels.

PERSONENBELASTING
Indien je voldoet aan alle bovenstaande voorwaarden worden de verdiensten voor je ritten beschouwd als diverse inkomsten belast aan 10% van je bruto-inkomsten. Het bruto-bedrag dat in aanmerking wordt genomen om te bepalen of de grens van 5.100 euro bereikt is, omvat het bedrag dat via bringr en andere erkende platformen effectief is betaald, verhoogd met alle sommen die door bringr en andere erkende platformen zijn ingehouden. Naast de ingehouden bedrijfsvoorheffing (zie hierna) gaat het hier ook om bv. de commissie die wordt aangerekend door bringr.

De 10% netto belasting zal bij wijze van bedrijfsvoorheffing worden ingehouden door bringr en doorgestort worden aan de fiscus. Deze inkomsten moeten echter nog steeds opgenomen worden in jouw aangifte inkomstenbelastingen, waardoor de reeds ingehouden forfaitaire belasting verhoogd worden met aanvullende gemeentebelasting. Bringr zal jaarlijks in de loop van de maand februari zowel aan jou als aan de fiscus een fiscale fiche bezorgen met o.a. jouw identiteit (naam en Rijksregisternummer), de omschrijving van de geleverde diensten, het bedrag van de vergoedingen en het bedrag en aard van de ingehouden sommen.
Om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen, heeft bringr daarom jouw naam en Rijksregisternummer nodig.

Indien de drempel van 5.100 euro wordt overschreden, dan worden alle inkomsten (dus niet enkel het gedeelte boven 5.100€) veronderstelt beroepsinkomsten te zijn. Deze inkomsten zullen dan belast worden aan de normale progressieve tarieven (te verhogen met gemeentebelastingen). De inkomsten zullen ook als beroepsinkomsten worden gekwalificeerd ongeacht het bedrag ervan, wanneer de ontvangsten in het vorige belastbaar tijdperk meer bedroegen dan 5.100 euro of beroepsinkomsten uitmaakten.

SOCIALE ZEKERHEID
Wanneer je voldoet aan de voorwaarden voor de gunstige regeling voor de deeleconomie, ben je voor de bringr ritten niet onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen.

BTW
Ook voor btw werd er een speciaal regime voor de deeleconomie voorzien om jouw administratieve lasten tot een minimum te beperken. Indien je voldoet aan dezelfde voorwaarden als die inzake personenbelasting, hoef je je immers niet te registreren voor btw en dien je je evenmin in te schrijven in de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO). Dit is een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging.

Opgelet: indien je nog andere activiteiten uitoefent waarvoor je btw-plichtig bent en waarvoor men zich voor btw moet registreren, dan val je uiteraard buiten deze btw-regeling voor de deeleconomie, zelfs indien beide activiteiten volledig losstaan van elkaar. Bijvoorbeeld: je bent zelfstandig fotograaf en daarnaast verricht je transportdiensten via bringr; dan moet je je sowieso registeren voor btw en geldt deze registratie voor beide activiteiten.

Maar dit belet niet dat je toch kunt genieten van de regeling deeleconomie inzake directe belastingen voor zover de voorwaarden zijn vervuld. Dus, ook al zijn de voorwaarden dezelfde, hebben beide regelingen een andere finaliteit en moeten beide regeling afzonderlijk worden bekeken.

Indien je buiten deze speciale btw-regeling valt omdat je de inkomensdrempel van 5.100 euro overschrijdt of omdat je nog een andere activiteit uitoefent waarvoor je btw-plichtig bent, moet je je laten registeren als btw-plichtige. Er zijn dan 2 mogelijke btw-regimes van toepassing:

 • als je jaarlijks omzetcijfer niet meer bedraagt dan 25.100 euro, exclusief btw, en je verricht geen werken in onroerende staat, kan je opteren voor de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. In dit regime moet je geen btw aanrekenen, mag je geen btw aftrekken en worden de administratieve verplichtingen ingeperkt. Meer informatie over deze regeling kan je vinden op: http://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/btw-plicht/vrijstellingsregeling
 • als je jaarlijks omzetcijfer meer bedraagt dan 25.100 euro, exclusief btw, of je verricht werken in onroerende staat, ben je verplicht onderworpen aan de normale belastingregeling met alle daarbij horende verplichtingen zoals maand- of kwartaalaangiften.

Voor het bepalen van de drempel van 25.100 euro moet dan zowel rekening worden gehouden met de inkomsten verkregen via bringr als de inkomsten uit de andere zelfstandige activiteit.

Indien je de omzetdrempel van 5.100 euro uitzonderlijk en met maximum 10% (500 euro) overschrijdt, dan kan je toch de btw-regeling voor de deeleconomie blijven behouden.

Meer informatie over de btw-aspecten van de regeling deeleconomie vind je op deze website: http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=3353b5cf-99ec-471e-8b66-712951eb2ff7&documentLanguage=NL#findHighlighted

WANNEER VAL IK NIET BINNEN DE REGELING VOOR DE DEELECONOMIE EN WAT HOUDT DAT IN?
Indien je niet voldoet aan alle voorwaarden hierboven beschreven, val je buiten de regelgeving voor de deeleconomie. In dat geval bevind je je in één van onderstaande situaties.

Je bent .. Waarop moet je letten?
Loontrekkend
 • je moet je inschrijven als zelfstandige in bijberoep
 • je moet je inkomen aangeven als ‘diverse inkomsten’ of ‘beroepsinkomsten’, afhankelijk van de activiteit
 • http://www.rsvz.be/sites/rsvz.be/files/publication/brochure_bijberoep_02_2016.pdf
Zelfstandige
 • je moet je inkomen aangeven als ‘diverse inkomsten’ of ‘beroepsinkomsten’, afhankelijk van de activiteit
Student
 • Je moet je inschrijven als zelfstandige (en eventueel ‘gelijkstelling met bijberoep’ aanvragen)
 • om het recht op kinderbijslag te behouden, mag je niet meer werken dan 240 uren in kwartaal 1, in kwartaal 2 en in kwartaal 4, en onbeperkt in kwartaal 3 (zomer).
 • om fiscaal ten laste te blijven van jouw ouders, moet je de volgende voorwaarden vervullen:
  o je maakt deel uit van het gezin en ontvangt geen loon dat een beroepskost is voor jouw ouders
  o het inkomen dat je ontvangt blijft onder het toegelaten grensbedrag, afhankelijk van jouw gezinssituatie
 • http://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/student/
  https://www.mysocialsecurity.be/student/nl/index.html
Gepensioneerd
 • je moet je inschrijven als zelfstandige (en eventueel ‘gelijkstelling met bijberoep’ aanvragen)
 • je moet je activiteit aangeven bij de pensioeninstelling; zoniet kan het pensioen verminderd of opgeschort worden
 • of je onbeperkt mag bijverdienen of onderworpen bent aan een bepaalde maximale inkomensgrens wordt bepaald door:
  o jouw leeftijd
  o het aantal jaren loopbaan
  o het type pensioen
  o Indien je de inkomensgrenzen overschrijdt, kan dit leiden tot een vermindering of opschorting van je pensioen
 • http://www.onprvp.fgov.be/NL/profes/working/paginas/default.aspx
  http://pdos-sdpsp.fgov.be/pdos/faq/faq_903.htm
  http://www.belgium.be/nl/werk/pensioen_en_einde_loopbaan/pensioen/aanvullend_inkomen/
Werkloos
 • Neem vooraf contact op met de RVA. De RVA beslist of je met behoud van werkloosheidsuitkeringen occasioneel activiteiten tegen vergoeding kunt uitvoeren. In dat geval zullen jouw werkloosheidsuitkeringen worden verminderd. Werk je meer dan occasioneel, kan je het recht op werkloosheidsuitkeringen verliezen.
 • http://www.rva.be/nl/burgers/werkloosheid/volledige-werkloosheid
Uitkeringsgerechtigd

PERSONENBELASTING
A. Ik ben een natuurlijke persoon: hoe worden mijn inkomsten uit bringr belast?
Onder de normale regels (dus niet de speciale regeling voor de deeleconomie – zie eerder) worden de inkomsten die je verkrijgt van de aanvrager van de verzending via het bringr platform in principe:
• ofwel belast als diverse inkomsten aan 33%
• ofwel als beroepsinkomsten aan de progressieve tarieven van 25% tot 50%
naargelang ze verkregen werden in het kader van een occasionele verrichting zonder beroepskarakter of van een winstgevende activiteit met een beroepskarakter.
Het onderscheid tussen beide soorten inkomsten is een feitenkwestie en in de praktijk niet altijd makkelijk te maken. Om te bepalen of het gaat om een occasionele verrichting zonder beroepskarakter of om een winstgevende activiteit met een beroepskarakter wordt er onder andere rekening gehouden met volgende criteria:

 • de aard van de handelingen
 • frequentie van de handelingen
 • het aantal handelingen
 • al dan niet snelle opeenvolging van de handelingen
 • de belangrijkheid van de handelingen
 • de eventuele onderlinge verbondenheid van de handelingen
 • de eventuele verbondenheid met een andere beroepsactiviteit (hoofdactiviteit)
 • de organisatie van de handelingen
 • de gebruikte middelen en gehanteerde methoden om de handelingen te stellen
 • samenwerking met andere personen
 • inzet van eigen financiële middelen vs. inzet van geleende middelen
 •  …

Bovenstaande opsomming is niet limitatief. Hoe meer elementen wijzen op een beroepskarakter, hoe groter de kans dat de inkomsten beschouwd zullen worden als beroepsinkomsten.

Fiscale behandeling “diverse inkomsten”
Diverse inkomsten moet je voor het bruto-bedrag aangeven in het daarvoor bestemde vak van Deel 2 van jouw aangifte personenbelasting. Indien je geen Deel 2 van de aangifte personenbelasting heeft ontvangen dien je dit zelf aan te vragen.
Voor diverse inkomsten geldt geen forfaitaire kostenaftrek. De werkelijke kosten moeten dus steeds bewezen worden en moeten apart aangegeven worden in de aangifte personenbelasting (bvb. de commissie die je aan bringr verschuldigd bent voor het gebruik van het platform)
Deze inkomsten worden in principe belast tegen 33 % (+ gemeentelijke opcentiemen).

Fiscale behandeling “beroepsinkomen”
Beroepsinkomsten moet je voor het bruto-bedrag aangeven als “winsten” in het daarvoor bestemde vak van Deel 2 van jouw aangifte personenbelasting. Indien je geen Deel 2 van de aangifte personenbelasting heeft ontvangen dien je dit zelf aan te vragen.
Ook in dit geval zal je jouw werkelijke beroepskosten moeten bewijzen.
Beroepsinkomsten zijn onderworpen aan progressieve belastingtarieven, te vermeerderen met de gemeentelijke opcentiemen.

Wat indien de belastingcontroleur de kwalificatie als diverse inkomsten betwist?
Het kan gebeuren dat de fiscale controleur naar aanleiding van een controle van oordeel is dat de inkomsten die door jou als diverse inkomsten in jouw aangifte werden aangegeven toch kwalificeren als beroepsinkomsten op basis van de boven aangehaalde criteria. In dit geval zal er een aanvullende belasting worden gevorderd en kunnen er belastingverhogingen en/of boetes worden opgelegd. Deze herkwalificatie kan er vervolgens ook toe leiden dat je je zal moeten registreren voor btw-doeleinden en dat er sociale bijdragen worden gevorderd op jouw inkomsten. Zie verder voor meer informatie over btw-plicht en sociaal statuut.

B. Ik ben een vennootschap: hoe worden mijn inkomsten uit bringr belast?
De inkomsten die je verkrijgt van de aanvrager van de levering via het bringr platform worden in principe belast in de vennootschapsbelasting samen met je andere inkomsten.

BTW
Indien je (ongeacht of je een natuurlijke personen bent dan wel een rechtspersoon) op regelmatige en zelfstandige basis, met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend (bijvoorbeeld in bijberoep), als economische activiteit goederen levert of diensten verstrekt dan ben je in principe btw-plichtig. Als je dus op regelmatige en zelfstandige basis inkomsten verkrijgt via het bringr platform dan ben je in principe een btw-plichtige.
Als btw-plichtige moet je o.a.:

 • je identificeren op het bevoegd btw-kantoor vóór je je btw-plichtige activiteiten start
 • periodieke btw-aangiften indienen
 • de btw die je aan je klanten aanrekent, doorstorten aan de fiscus
 • een jaarlijkse klantenlisting indienen
 • een boekhouding voeren en facturen uitreiken

Er bestaat echter een optionele bijzondere vrijstellingsregeling inzake btw voor kleine ondernemingen van wie het omzetcijfer per kalenderjaar niet meer dan 25.100 euro bedraagt. De vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen ontheft je voor een groot gedeelte van de fiscale en administratieve verplichtingen die normaal gezien aan btw-plichtigen worden opgelegd. Zo zal je bvb. geen periodieke btw-aangiften moeten indienen, geen btw moeten aanrekenen aan jouw klanten en geen btw moeten doorstorten aan de Schatkist. Daartegenover staat echter dat je de btw niet kan aftrekken die je aan jouw leveranciers hebt betaald.
Indien je voor dit bijzondere regime kiest, moet je wel nog steeds o.a. volgende verplichtingen naleven:

 • een aangifte indienen bij aanvang (604A), wijziging (604B) of stopzetting van de werkzaamheid (604C);
 • facturen uitreiken (zonder btw in rekening te brengen maar met de vermelding: “Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen”) behalve als het gaat om particuliere afnemers;
 • een jaarlijkse klantenlisting indienen (niet vereist indien nihil-opgave);
 • de uitgereikte en de ontvangen facturen bewaren en nummeren;
 • desgevallend een dagboek van ontvangsten bijhouden;
 • desgevallend een tabel van bedrijfsmiddelen bijhouden;
 • jouw Belgisch btw-nummer meedelen aan klanten en leveranciers (behalve in principe voor aankopen van goederen in andere lidstaten van de Europese Unie tenzij jegehouden bent of geopteerd hebt om intracommunautaire verwervingen aan btw te onderwerpen in België);
 • eventueel een opgave van haar intracommunautaire handelingen indienen (diensten);
 • desgevallend een bijzondere btw-aangifte indienen voor aankopen vanuit het buitenland.

Meer gedetailleerde informatie over de btw-plicht vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën: http://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/btw-plicht/
Specifieke informatie omtrent de exacte toepassingsvoorwaarden van de bijzondere btw vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen kan je vinden op: http://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/btw-plicht/vrijstellingsregeling.

De speciale fiscale en sociale regeling voor diensten verricht in het kader van de deeleconomie is slechts van toepassing indien de diensten verstrekt worden aan natuurlijke personen die niet handelen in het kader van hun eigen beroepswerkzaamheid of die van andere personen.

Om die reden voorzien onze algemene gebruiksvoorwaarden dat via bringr enkel vervoersopdrachten mogen worden aangevraagd door een natuurlijk persoon die handelt buiten het kader van zijn/haar beroepswerkzaamheid of door iemand die optreedt voor rekening van een natuurlijk persoon die handelt buiten het kader van zijn/haar beroepswerkzaamheid.

Indien je als handelaar het leven van je klanten eenvoudiger wilt maken door hen de mogelijkheid te bieden de bij jouw aangekochte goederen via bringr te laten bezorgen, dan zijn er 2 mogelijkheden:

 • ofwel doet de klant dit zelf rechtstreeks via het bringr platform.
 • ofwel doe jij dit voor hen. Dit laatste geval impliceert op boekhoudkundig en fiscaal vlak dat de kost van het transport via bringr en de recuperatie van deze kost bij jouw klant niet via jouw resultatenrekening mag verlopen als respectievelijk kost en opbrengst. Maar dat dit via de balans moet verwerkt worden.